25.9.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 260/22


Tožba, vložena 26. julija 2010 – Three-N-Products Private proti UUNT – Shah (AYUURI NATURAL)

(Zadeva T-313/10)

()

2010/C 260/30

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Indija) (zastopnik: C. Jäger, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druge stranke pred odborom za pritožbe: S. Shah, A. Shah, M. Shah – združenje t/a FUDCO (Wembley, Združeno kraljestvo)

Predlogi tožeče stranke

Razveljavi naj se odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 1. junija 2010 v zadevi R 1005/2009-4;

toženi stranki naj se naloži potrditev odločbe oddelka za ugovore Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 2 julija 2009 in v celoti naj se zavrne prijava znamke Skupnosti št. 5 805 387;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov;

drugim strankam pred odborom za pritožbe naj se naloži plačilo stroškov, vključno s tistimi, ki so tožeči stranki nastali pred odborom za pritožbe in oddelkom za ugovore, če so intervenientke v tej zadevi.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druge stranke pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „AYUURI NATURAL“ za proizvode iz razredov 3 in 5

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: registracija znamke Skupnosti št. 2 996 098 za figurativno znamko „Ayur“ za, med drugim, proizvode iz razredov 3 in 5; registracija znamke Skupnosti št. 5 429 469 besedne znamke „AYUR“ za, med drugim, proizvode iz razredov 3 in 5

Odločba oddelka za ugovore: ugoditev ugovoru in zavrnitev prijave v celoti

Odločba odbora za pritožbe: ugoditev pritožbi, zavrnitev izpodbijane odločbe in zavrnitev ugovora

Navajani tožbeni razlogi: tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

Tožeča stranka s prvim tožbenim razlogom trdi, da je izpodbijana odločba v nasprotju s členoma 7 in 8 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, ker naj bi odbor za pritožbe napačno ugotovil, da ni podana verjetnost zmede in da imata prejšnji znamki glede na zadevno blago sugestiven pomen, ki zmanjšuje razlikovalni učinek prejšnjih znamk.

Tožeča stranka z drugim tožbenim razlogom meni, da je izpodbijana odločba v nasprotju s členom 65(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009, ker naj bi odbor za pritožbe z izpodbijano odločbo zlorabil svoja pooblastila, saj naj bi bila neobjektivna in brez pravne podlage.