Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 28. junija 2012 – Constellation Brands proti UUNT (COOK’S)

(Zadeva T-314/10)

„Znamka Skupnosti – Besedna znamka Skupnosti COOK’S – Neobstoj zahteve za podaljšanje veljavnosti znamke – Izbris znamke ob prenehanju registracije – Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje – Člen 81 Uredbe (ES) št. 207/2009“

1.                     Znamka Skupnosti – Postopkovne določbe – Vrnitev v prejšnje stanje – Pogoji – Skrbno ravnanje, ki ga zahtevajo okoliščine – Prenos upravnih nalog v zvezi s podaljšanjem veljavnosti znamke (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 81(1)) (Glej točki 17 in 18.)

2.                     Znamka Skupnosti – Postopkovne določbe – Vrnitev v prejšnje stanje – Pogoji – Skrbno ravnanje, ki ga zahtevajo okoliščine – Dogodki, ki so izredni in zato nepredvidljivi – Človeška napaka pri vnašanju podatkov –Izključitev (Uredba Sveta št. 207/2009, člen 81(1)) (Glej točke 19, 28 in 29.)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 29. aprila 2010 (zadeva R 1048/2009-1), s katero je bila zavrnjena zahteva za vrnitev v prejšnje stanje.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Constellation Brands, Inc. se naloži plačilo stroškov.