26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/45


Sklep Splošnega sodišča z dne 23. novembra 2012 – Crocs proti UUNT – Holey Soles Holdings in PHI (upodobitev obuvala)

(Zadeva T-302/10) (1)

(Znamka Skupnosti - Predlog za ugotovitev ničnosti - Umik predloga za ugotovitev ničnosti - Ustavitev postopka)

2013/C 26/87

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Crocs, Inc. (Niwot, Združene države) (zastopnik: I. R. Craig, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Hanne, zastopnik)

Drugi stranki pred odborom za pritožbe: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Kanada); in Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Francija)

Predmet

Tožba zaradi razveljavitve odločbe tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) (zadeva R 9/2008-3) z dne 26. marca 2010 v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med Holey Soles Holdings Ltd in Partenaire Hospitalier International ter Crocs, Inc.

Izrek

1.

Postopek se ustavi.

2.

Tožeča stranka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila tožena stranka.


(1)  UL C 260, 25.9.2010.