Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 15. decembra 2010 – Goncharov proti UUNT

(Zadeva C-156/10 P)

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Znamke, sestavljene iz kratic – Prejšnja znamka DSB – Besedni znak ,DSBW‘ – Postopek z ugovorom – Relativni razlog za zavrnitev – Preizkus verjetnosti zmede – Vidna podobnost – Slušna podobnost – Nedopustnost – Presoja dejstev“

Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen v primeru izkrivljanja (člen 256(1), drugi pododstavek, PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek) (Glej točko 38.)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 21. januarja 2010 v zadevi Goncharov proti UUNT - DSB (DSBW) (T-34/07), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. decembra 2006 o zavrnitvi registracije besednega znaka „DSBW“ kot znamke Skupnosti za nekatere storitve iz razredov 39, 41 in 43 ter ugoditvi ugovoru imetnika prejšnje besedne znamke Skupnosti „DSB“ – Verjetnost zmede – Neupoštevanje posebnosti znamk, sestavljenih iz kratic, pri preizkusu verjetnosti zmede – Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94.

Izrek

1.

Pritožba se zavrže.

2.

K. Goncharovu se naloži plačilo stroškov.