5.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/11


Tožba, vložena 16. decembra 2010 – Evropska komisija proti Francoski republiki

(Zadeva C-596/10)

2011/C 72/18

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: F. Dintilhac in M. Afonso, zastopnika)

Tožena stranka: Francoska republika

Predloga

ugotovi naj se, da Francoska republika, s tem, da je uporabila znižano stopnjo DDV za transakcije v zvezi s kopitarji, zlasti konji, kadar običajno niso namenjeni za pripravo živil ali za kmetijstvo, ni izpolnila obveznosti iz členov od 96 do 99 Direktive DDV (1);

Francoski republiki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija navaja dva očitka v podporo svojo tožbe, in sicer nespoštovanje direktive DDV v nacionalni zakonodaji, ki po eni strani določa znižano stopnjo 5,5 % za transakcije, ki ne spadajo pod izjeme iz priloge III te direktive in po drugi strani znižano stopnjo 2,10 % za nekatere druge transakcije.

V prvem očitku tožeča stranka poudarja, da francoska zakonodaja poleg dejstva, da uporablja znižano stopnjo DDV 5,5 % za transakcije v zvezi z živimi kopitarji ne da bi razlikovala glede na njihovo uporabo, vsebuje še druge določbe, ki niso v skladu z direktivo DDV, zlasti s točkami 1. in 11. priloge III k tej direktivi.

Z drugim očitkom Komisija kaže na upravno prakso tožene stranke, po kateri ta uporablja stopnjo 2,10 % za prodaje osebam, ki niso zavezane za plačilo DDV, živih živali, ki niso namenjene uporabi kot mesni proizvodi, zlasti dirkalnih konjev, tekmovalnih konjev, konjev za zabavo in jahalnih konjev.


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).