17.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 100/19


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 21. januarja 2010 – Prof. Dr. Oliver Brüstle proti Greenpeace e.V.

(Zadeva C-34/10)

2010/C 100/29

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Prof. Dr. Oliver Brüstle

Tožena stranka: Greenpeace e.V.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Kako se razlaga pojem „človeški zarodki“ v členu 6(2)(c) Direktive 98/44/ES (1)?

(a)

Ali so vključene vse stopnje razvoja človeškega življenja od oploditve jajčne celice ali morajo biti izpolnjeni dodatni pogoji, na primer dosežena neka stopnja razvoja?

(b)

Ali so vključeni tudi ti organizmi:

1.

neoplojene človeške jajčne celice, v katere je bilo presajeno celično jedro dozorele človeške celice;

2.

neoplojene človeške jajčne celice, pri katerih je partenogeneza spodbudila delitev in nadaljnji razvoj?

(c)

Ali so vključene tudi izvorne celice, ki so bile pridobljene iz človeških zarodkov v stadiju blastociste?

2.

Kako se razlaga pojem „uporaba človeških zarodkov za industrijske ali komercialne namene“? Ali spada vanjo vsakršno gospodarsko izkoriščanje v smislu člena 6(1) Direktive, še posebej uporaba za znanstveno raziskovanje?

3.

Ali je neka tehnična informacija v skladu s členom 6(2)(c) Direktive iz patentiranja izključena tudi takrat, ko uporaba človeških zarodkov ne spada k tehnični informaciji, za katero je bila vložena patentna prijava, je pa nujna za uporabo te informacije:

(a)

ker se patent nanaša na proizvod, za katerega izdelavo je nujno predhodno uničenje človeških zarodkov;

(b)

ali ker se patent nanaša na postopek, pri katerem se tak proizvod uporablja kot vhodni material?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/44/ES z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov (UL L 213, str. 13).