6.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 232/23


Sklep predsednika Sodišča z dne 7. junija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe tribunal de première instance de Namur – Belgija) – Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10) proti državi Belgiji – SFP Finances

(Združeni zadevi C-622/10 in C-623/10) (1)

2011/C 232/39

Jezik postopka: francoščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 80, 12.3.2011.