12.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/9


Sklep Sodišča z dne 29. septembra 2010 – European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) proti Evropski komisiji

(Združeni zadevi C-74/10 P in C-75/10 P) (1)

(Pritožba - Člen 19 Statuta Sodišča - Zastopanje po odvetniku, ki ni tretja oseba - Očitna nedopustnost)

2011/C 80/15

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) (zastopnik: J. Kuhbier, odvetnik)

Druga stranka: Evropska komisija (zastopnika: B. Martenczuk in N. Khan, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sklep Sodišča prve stopnje (zdaj Splošno sodišče) (šesti senat) z dne 19. novembra 2009 v zadevi EREF proti Komisiji (T-94/07), s katerim je Splošno sodišče zaradi očitne nedopustnosti zavrglo tožbo za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2006) 4963 konč. z dne 24. oktobra 2006, s katero je bilo ugotovljeno, da nekatera posojila, ki so bila odobrena družbi TVO v okviru izgradnje jedrske centrale na Finskem („projekt Olkiluoto 3“) ne pomenijo državno pomoč – Zastopanje po odvetniku, ki ni tretja oseba

Izrek

1.

Pritožbi se zavrneta.

2.

European Renewable Energies Federation ASBL se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 113, 1.5.2010.