26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/3


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. novembra 2012 – Italijanska republika proti Evropski komisiji, Republiki Litvi, Helenski republiki

(Zadeva C-566/10 P) (1)

(Pritožba - Jezikovna ureditev - Obvestila o javnih natečajih za zaposlitev administratorjev in asistentov - Celotna objava v treh uradnih jezikih - Jezik preverjanj - Izbira drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)

2013/C 26/04

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožnica: Italijanska republika (zastopnika: P. Gentili, agent, G. Palmieri, avvocato dello Stato)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in J. Baquero Cruz, agenta, skupaj z de A. Dal Ferrom, odvetnikom), Republika Litva, Helenska republika (zastopniki: A. Samoni-Rantou, S. Vodina in G. Papagianni, agentke)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2010 v zadevi Italija proti Komisiji (združeni zadevi T-166/07 in T-285/07), s katero je Splošno sodišče zavrnilo predlog za razglasitev ničnosti obvestil o javnih natečajih EPSO/AD/94/07 (UL 2007, C 45 A, str. 3), EPSO/AST/37/07 (UL 2007, C 45 A, str. 15) in EPSO/AD/95/07 (UL 2007, C 103 A, str. 7).

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 13. septembra 2010 v združenih zadevah Italija proti Komisiji (T-166/07 in T-285/07) se razveljavi.

2.

Obvestila o javnih natečajih EPSO/AD/94/07 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev (AD5) na področju informacij, komunikacij in medijev, EPSO/AST/37/07 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev asistentov (AST3) na področju komunikacij in informacij in EPSO/AD/95/07 za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev (AD5) na področju informiranja (bibliotekarstvo/dokumentalistika) se razglasijo za nična.

3.

Komisija nosi stroške Italijanske republike in svoje stroške na obeh stopnjah.

4.

Helenska republika in Republika Litva nosita svoje stroške.


(1)  UL C 63, 26.2.2011.