Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2009 – Noko Ngele proti Komisiji

(Zadeva T-390/09 R)

„Začasna odredba – Ustavitev postopka“

Začasna odredba – Začasni ukrepi – V postopku v glavni stvari predhodno zavrnjena tožba – Predlog ki je postal brezpredmeten – Ustavitev postopka (člen 279 PDEU) (Glej točki 3 in 4.)

Predmet

Predlog za uvedbo začasnih ukrepov, namenjenih povračilu škode, ki naj bi jo zaradi domnevno nezakonitega ravnanja člana in nekaterih uslužbencev Komisije utrpela tožeča stranka.

Izrek

1)

Postopek glede predloga za izdajo začasne odredbe se ustavi.

2)

Tožeča stranka nosi svoje stroške.