Sodba Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 7. julija 2010 – Valigeria Roncato proti UUNT – Roncato (CARLO RONCATO)

(Zadeva T-124/09)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti CARLO RONCATO – Nacionalna figurativna znamka RV RONCATO in nacionalna besedna znamka RONCATO, ki nista registrirani – Prejšnji nacionalna figurativna znamka RV RONCATO in nacionalna verbalna znamka RONCATO – Neobstoj tveganja neupravičenega izkoriščanja na podlagi razlikovalnega značaja in ugleda prejšnjih znamk – Obstoj upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke – Relativni razlogi za zavrnitev – Člen 8(4) in (5) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(4) in (5) Uredbe (ES) št. 207/2009)“

1.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu – Pogoji (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(4)) (Glej točko 18.)

2.                     Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, ki uživa ugled – Varstvo prejšnje znamke, ki uživa ugled in ki je razširjeno na proizvode in storitve, ki niso podobni – Pogoji – Izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke brez utemeljenega razloga (Uredbe Sveta št. 40/94, člen 8(5)) (Glej točke 45, od 47 do 51.)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. januarja 2009 (zadevi R 237/2008-1 in R 236/2008-1), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Valigeria Roncato SpA in Roncato Srl.

Podatki o zadevi

Prijavitelj znamke Skupnosti:

Roncato Srl

Zadevna znamka Skupnosti:

besedna znamka CARLO RONCATO za proizvode iz razredov 3, 9 in 14 – prijava št. 4631719

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom:

Valigeria Roncato SpA

Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom:

italijanska besedna znamka RV RONCATO (št. 662773), italijanska besedna znamka RONCATO (št. 510528) in neregistrirane italijanske figurativne znamke RV RONCATO

Odločba oddelka za ugovore:

delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe:

zavrnitev ugovora in ugoditev zahtevi za registracijo


Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Valigeria Roncato SpA se naloži plačilo stroškov.