Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 23. novembra 2011 – Dennekamp proti Parlamentu

(Zadeva T-82/09)

„Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001– Dokumenti v zvezi s članstvom nekaterih poslancev Evropskega parlamenta v sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja – Zavrnitev dostopa – Izjema, ki se nanaša na varstvo zasebnosti in integritete posameznika – Člen 8(b) Uredbe (ES) št. 45/2001 – Prenos osebnih podatkov“

1.                     Evropska unija – Institucije – Pravica javnosti do dostopa do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Izjeme od pravice dostopa do dokumentov – Varstvo zasebnosti in integritete posameznika – Obseg – Obveznost presoje v skladu z zakonodajo Unije o varstvu osebnih podatkov – Popolna uporaba določb Uredbe št. 45/2001 za vsako zahtevo za dostop do dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke (uredbi Evropskega parlamenta in Sveta št. 45/2001, člen 8, in št. 1049/2001, člen 4(1)(b)) (Glej točke od 21 do 26 in od 38 do 40.)

2.                     Približevanje zakonodaj – Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Obdelava teh podatkov s strani institucij in organov Unije – Zahteva za dostop do dokumentov, v katerih so navedena imena poslancev Parlamenta, ki so včlanjeni v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja – Osebni podatki – Zahteva za dostop do teh dokumentov na podlagi Uredbe št. 1049/2001 – Obveznost dokazati potrebo po prenosu teh podatkov (uredbi Evropskega parlamenta in Sveta št. 45/2001, členi 2(a), 5(b) in 8(b), ter št. 1049/2001, člen 4(1)(b)) (Glej točke od 27 do 30.)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Evropskega parlamenta A(2008) 22050 z dne 17. decembra 2008 o zavrnitvi dostopa tožeči stranki do nekaterih dokumentov v zvezi s članstvom nekaterih poslancev Evropskega parlamenta v sistemu dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Gert-Jan Dennekamp nosi svoje stroške in stroške Evropskega parlamenta.

3.

Kraljevina Danska, Republika Finska in evropski varuh osebnih podatkov (CEPD) nosijo svoje stroške.