26.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 63/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 19. januarja 2011 – Häfele proti UUNT – Topcom Europe (Topcom)

(Zadeva T-336/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti Topcom - Prejšnji besedni znamki Skupnosti in Beneluksa TOPCOM - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Podobnost proizvodov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

2011/C 63/50

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Häfele GmbH & Co. KG (Nagold, Nemčija) (zastopnika: J. Dönch in M. Eck, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Topcom Europe (Heverlee, Belgija) (zastopnik: P. Maeyaert, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 5. junija 2009 (Zadeva R 1500/2008-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Topcom Europe NV in Häfele GmbH & Co. KG.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Häfele GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov, vključno z nujnimi stroški, ki jih je družba Topcom Europe NV priglasila za namen postopka pred odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).


(1)  UL C 256, 24.10.2009.