17.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 80/16


Sodba Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2012 – skytron energy proti UUNT (arraybox)

(Zadeva T-321/09) (1)

(Znamka Skupnosti - Prijava besedne znamke Skupnosti arraybox - Absolutni razlog za zavrnitev - Opisni značaj - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) in (c), Uredbe (ES) št. 207/2009)

2012/C 80/24

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlin, Nemčija) (zastopnika: H.J. Omsels in C. Danziger, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: S. Schäffner, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. junija 2009 (zadeva R 1680/2008-1) glede zahteve za registracijo besednega znaka arraybox kot znamke Skupnosti.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi skytron energy GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 267, 7.11.2009.