Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 16. junija 2010 – RANI Slovakia proti Hankook Tire Magyarország

(Zadeva C‑298/09)

„Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika – Pristop k Evropski uniji – Svoboda opravljanja storitev – Direktiva 96/71/ES – Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev – Podjetje za začasno zaposlovanje – Pogoj sedeža na ozemlju države članice, v kateri se opravi storitev“

1.                     Svoboda opravljanja storitev – Določbe Pogodbe – Veljavnost za nove države članice – Madžarska (členi od 49 ES do 54 ES; Akt o pristopu iz leta 2003, členi 2, 53 in 54) (Glej točke od 37 do 39 in točko 1 izreka.)

2.                     Svoboda opravljanja storitev – Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev – Direktiva 96/71 (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 96/71, uvodna izjava 19 in člen 1(4)) (Glej točke od 47 do 51 in točko 2 izreka.)

3.                     Svoboda opravljanja storitev – Omejitve – Podjetja za začasno zaposlovanje (členi od 49 ES do 54 ES) (Glej točke od 56 do 58 in točko 3 izreka.)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Fővárosi Bíróság – Razlaga členov 3(c) ES, 49 ES, 52 ES in 54 ES ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (UL 1997, L 18, str. 1) – Nacionalna zakonodaja, ki opravljanje dejavnosti podjetij za začasno zaposlovanje omejuje zgolj na družbe s sedežem na nacionalnem ozemlju.

Izrek

1.

Členov od 49 ES do 54 ES ni mogoče razlagati tako, da ureditev države članice o opravljanju dejavnosti podjetja za začasno zaposlovanje, ki je veljala ob pristopu te države k Evropski uniji, ostane veljavna, dokler Svet Evropske unije ne sprejme programa ali direktiv za izvršitev določb navedenega programa, s katerimi določi pogoje za liberalizacijo zadevne vrste storitev.

2.

Niti uvodne izjave 19 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev niti člena 1(4) te direktive ni mogoče razlagati tako, da lahko država članica opravljanje dejavnosti podjetja za začasno zaposlovanje omeji le na družbe s sedežem na nacionalnem ozemlju ali te družbe glede dovoljenja za opravljanje zadevne dejavnosti obravnava ugodneje kot družbe s sedežem v drugi državi članici.

3.

Člene od 49 ES do 54 ES je treba razlagati tako, da nasprotujejo ureditvi države članice, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki opravljanje dejavnosti podjetja za začasno zaposlovanje omejuje na podjetja s sedežem na nacionalnem ozemlju.