13.2.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 37/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 2. decembra 2009 – Nokia Corporation proti Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

(Zadeva C-495/09)

2010/C 37/26

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Nokia Corporation

Tožena stranka: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali lahko neskupnostno blago, ki nosi znamko Skupnosti in je predmet carinskega nadzora v državi članici ter je v tranzitu iz države nečlanice v drugo državo nečlanico, pomeni ‚ponarejeno blago‘ v smislu člena 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 1383/2003, če ni nobenih dokazov, ki bi nakazovali, da bo to blago dano v promet v ES, bodisi v skladu s carinskim postopkom ali z nedovoljeno preusmeritvijo?