7.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 267/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) 20. julija 2009 – T-Mobile (UK) Ltd proti The Commisioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Zadeva C-276/09)

2009/C 267/52

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: T-Mobile (UK) Ltd

Tožena stranka: The Commisioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Kakšne so značilnosti oprostitve, ki ima „učinek prenosa sredstev in povzroči […] spremembe v pravnem in finančnem položaju“? Zlasti:

(a)

Ali se oprostitev uporablja za storitve, ki jih sicer ne bi bilo treba opravljati nobeni od finančnih institucij, ki (i) knjižijo v breme enega računa, (ii) opravijo ustrezni dobropis na drug račun ali (iii) opravijo vmesno nalogo med (i) ali (ii)?

(b)

Ali se oprostitev uporablja za storitve, ki ne vključujejo opravljanja nalog knjiženja v breme računa in ustreznega dobropisa na drug račun, ki pa se lahko, če pride do prenosa sredstev, razumejo kot vzrok tega prenosa?

2.

Ali oprostitev iz člena 13B(d)(3) Šeste direktive (1) za „transakcije v zvezi s plačili [ali] transferji“ velja za storitve pridobivanja in izvrševanja plačil s kreditnimi ali plačilnimi karticami, kot so tiste, kot jih opravlja davčni zavezanec v tej zadevi? Podrobneje, ali bi te storitve sodile v področje uporabe člena 13B(d)(3), če bi imel prenos datotek stanja na koncu vsakega dne s strani davčnega zavezanca učinek, da samodejno povzroči obremenitev računa stranke in dobropis na račun davčnega zavezanca?

3.

Ali je odgovor na vprašanje 2 odvisen od tega, ali davčni zavezanec pridobi avtorizacijske kode za nadaljnji prenos ali pridobi te kode s posredovanjem svoje banke pridobiteljice?

4.

Ali oprostitev iz člena 13B(d)(1) Šeste direktive za „posredovanje v zvezi s krediti“ velja za storitve, kot so tiste, ki jih v tej zadevi ponuja davčni zavezanec v zvezi s plačili s kreditno kartico, če je kot posledica teh storitev račun kartice stranke obremenjen z nadaljnjimi zneski dobropisa?

5.

Ali oprostitev za „transakcije v zvezi s plačili [ali] transferji“ velja za storitve sprejemanja in izvrševanja plačil, opravljenih z uporabo posrednikov tretje osebe, kot so tiste, ki jih v tej zadevi ponuja davčni zavezanec preko poštnega urada in sheme „PayPoint“?

6.

Ali oprostitev za „transakcije v zvezi s plačili [ali] transferji“ velja za storitve pridobivanja in izvrševanja plačil, opravljenih s čekom, poslanim davčnemu zavezancu ali njegovemu posredniku, katerega plačila mora izvršiti davčni zavezanec ali njegova banka?

7.

Ali oprostitev za „transakcije v zvezi s plačili [ali] transferji“ velja za storitve, kot so tiste, ki jih v tej zadevi ponuja davčni zavezanec, prejemanja in izvrševanja plačil, opravljenih preko bančnega okenca za dobropis preko bančnega sistema na bančni račun davčnega zavezanca?

8.

Katere posebne elemente je treba upoštevati pri odločanju, ali je plačilo (kot je plačilo stroškov vodenja v tej zadevi), ki ga zaračunava davčni zavezanec svoji stranki glede na odločitev stranke, da bo plačevala davčnemu zavezancu z uporabo določenega načina plačila, ki je posamezno opredeljen v pogodbeni dokumentaciji in posebej naveden na računih, izdanih strankam, ločena dobava za namene DDV?


(1)  Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL L 145, str. 1).