Keywords
Summary

Keywords

Vprašanja za predhodno odločanje – Predložitev Sodišču – Nacionalno sodišče v smislu člena 267 PDEU

(člen 267 PDEU)

Summary

Sodišče Evropske unije ni pristojno za odločanje o predlogu za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložil odbor za pritožbe Evropskih šol.

Pri presoji vprašanja, ali je predložitveni organ sodišče v smislu člena 267 PDEU, ki je izključno vprašanje prava Unije, Sodišče upošteva vse elemente, kot so zakonska podlaga organa, njegova stalnost, obveznost njegove sodne pristojnosti, kontradiktornost postopka, njegova uporaba pravnih pravil in njegova neodvisnost.

Čeprav ta odbor za pritožbe izpolnjuje vsa ta merila in ga je zato treba opredeliti kot sodišče v smislu člena 267 PDEU, pa je kljub temu treba poudariti, da ni organ države članice, kot je navedeno v tem členu, ampak Evropskih šol, ki so, kot je navedeno v prvi in tretji uvodni izjavi Konvencije Evropskih šol, sistem sui generis , ki z mednarodnim sporazumom predstavlja obliko sodelovanja med državami članicami ter med njimi in Unijo. Zato gre za organ mednarodne organizacije, ki je kljub funkcionalnim vezem z Unijo formalno ločen od nje in njenih držav članic. V teh okoliščinah zgolj dejstvo, da mora odbor za pritožbe, kadar odloča o sporu, uporabljati splošna načela prava Unije, ne zadostuje za to, da bi spadal v obseg pojma sodišče države članice in zato na področje uporabe člena 267 PDEU.

(Glej točke od 37 do 39, 42, 43 in 46 ter izrek.)