Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. junija 2010 – Komisija proti Portugalski

(Zadeva C‑37/09)

„Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Ravnanje z odpadki in njihovo nezakonito odlaganje – Direktiva 2006/12/ES – Direktiva 80/68/EGS“

1.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Dokaz neizpolnitve – Dokazno breme Komisije – Domneve – Nedopustnost (člen 226 ES) (Glej točko 28.)

2.                     Okolje – Odpadki – Direktiva 2006/12 – Obveznost držav članic, da zagotovijo predelavo in odstranjevanje odpadkov – Obveznost rezultata – Polje proste presoje držav članic glede ukrepov, ki jih sprejmejo – Omejitve (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/12, člen 4) (Glej točke od 35 do 39 in 44.)

3.                     Okolje – Odpadki – Direktiva 2006/12 – Obveznosti držav članic glede imetnikov odpadkov – Pojem imetnika odpadkov – Imetniki nedovoljenih odlagališč – Vključitev (člen 174(2) ES; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/12, člen 8) (Glej točke od 46 od 51 in od 53 do 55.)

4.                     Približevanje zakonodaj – Varstvo podzemne vode – Direktiva 80/68 – Področje uporabe – Dejanja, ki povzročijo posredno odvajanje snovi s seznama II direktive – Vključitev (člen 174(2) ES; Direktiva Sveta 80/68, člena 3 in 5) (Glej točke od 64 do 66.)

5.                     Približevanje zakonodaj – Varstvo podzemne vode – Direktiva 80/68 – Obveznost držav članic omejiti vnos snovi s seznama II direktive v podzemno vodo – Obveznost uvesti predhodno preiskavo za vsako neposredno odvajanje teh snovi – Zakop odpadkov, ne da bi bili sprejeti tehnični varstveni ukrepi, potrebni za preprečitev onesnaženja te vode – Neizpolnitev obveznosti (Direktiva Sveta 80/68, člena 3(b) in 5) (Glej točke od 74 do 78.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 4 in 8 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (UL L 114, str. 9), ki je kodificirala Direktivo 75/442/EGS o odpadkih, ter členov 3 in 5 Direktive Sveta z dne 17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem z določenimi nevarnimi snovmi (80/68/EGS) (UL L 20, str. 43) – Odlaganje odpadkov v kamnolomih, ki se ne uporabljajo več – Kamnolomi „dos Limas, dos Linos e dos Barreiras“ (Lourosa) – Neobstoj nadzora.

Izrek

1.

Portugalska republika s tem, da ni sprejela ustreznih ukrepov v okviru ravnanja z odpadki, ki so bili nezakonito odloženi v starih kamnolomih Limas in Linos v občini Lourosa, ni izpolnila obveznosti iz členov 4 in 8 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih, ki je kodificirala Direktivo 75/442/EGS o odpadkih, ter členov 3(b) in 5 Direktive Sveta z dne 17. decembra 1979 o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem z določenimi nevarnimi snovmi (80/68/EGS).

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Portugalska republika nosi poleg svojih stroškov dve tretjini stroškov Evropske komisije. Komisija nosi tretjino svojih stroškov.