26.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 63/24


Sklep predsednika Sodišča z dne 30. novembra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado Mercantil no 1 de Santa Cruz de Tenerife – Španija) – Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) proti Magnatrading SL

(Zadeva C-387/09) (1)

2011/C 63/46

Jezik postopka: španščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 312, 19.12.2009.