18.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/9


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28. oktobra 2010 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

(Zadeva C-49/09) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Davek na dodano vrednost - Direktiva 2006/112/ES - Poznejši pristop držav članic - Prehodne določbe - Časovna veljavnost - Uporaba nižje davčne stopnje - Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke ter otroška obutev)

2010/C 346/15

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: D. Triantafyllou in K. Herrmann, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Poljska (zastopniki: M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz in A. Rutkowska, zastopniki)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 98 v povezavi s prilogo III Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1) – Uporaba nižje stopnje DDV za oblačila in oblačilne dodatke za dojenčke in otroško obutev

Izrek

1.

Republika Poljska s tem, da je za dobave, uvoz in pridobitve znotraj Skupnosti oblačil in oblačilnih dodatkov za dojenčke ter otroške obutve uporabljala nižjo stopnjo davka na dodano vrednost v višini 7 %, ni izpolnila obveznosti iz člena 98 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v povezavi s Prilogo III k tej Direktivi.

2.

Republiki Poljski se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 102, 1.5.2009.