30.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/50


Tožba, vložena 19. junija 2008 – Komisija proti Commune de Valbonne

(Zadeva T-238/08)

(2008/C 223/88)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: L. Escobar Guerrero, zastopnik, in E. Bouttier, odvetnik)

Tožena stranka: Commune de Valbonne

Predlogi tožeče stranke

Commune de Valbonne, ki jo zastopa trenutni župan, naj se naloži, naj tožeči stranki plača znesek 18 619,38 EUR, kar ustreza znesku glavnice v višini 14 261,29 EUR in znesku zamudnih obresti na dan 31. maja 2008 v višini 4 358,09 EUR;

Commune de Valbonne naj se naloži plačilo 5 000 EUR za pokritje stroškov, nastalih tožeči stranki za poplačilo njene terjatve;

Commune de Valbonne naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija je za leti 1998 in 1999 s Commune de Valbonne (občina Valbonne) iz Francije, z občino Fermo iz Italije in z evropskim gospodarskim interesnim združenjem ARCHI-MED sklenila pogodbo o raziskavah in usposabljanju v zvezi z skupnim izobraževalnim projektom med mestom Valbonne in provinco Di Ascoli Piceno, imenovanim „VALASPI MM 1027“.

Občini in ARCHI-MED so se med drugim zavezali Komisiji predložiti končno poročilo. Ker po pozivu Komisije tega poročila niso predložili, je Komisija ugotovila, da pogodbene stranke niso spoštovale svojih pogodbenih obveznosti, ter je pogodbo razdrla, pri tem pa zahtevala povračilo dela predplačila, ki ga je plačala, povečanega za zamudne obresti.

Zaradi plačilne nesposobnosti ARCHI-MED Komisija predlaga, naj se toženi stranki naloži plačila dolgovanih zneskov, saj sopogodbeniki odgovarjajo skupno in solidarno za izvedbo pogodbe.