15.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 193/22


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 2. junija 2009 — AVLUX proti Parlamentu

(Zadeva T-524/08) (1)

(„Ničnostna tožba - Javna naročila storitev - Razpis v zvezi z razširitvijo in posodobitvijo zgradbe Konrad Adenauer v Luxembourgu - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Razglasitev ničnosti postopka oddaje javnega naročila - Ustavitev postopka“)

2009/C 193/34

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: R. Adam, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: M. Ecker in D. Petersheim, zastopnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 2. oktobra 2008, s katero je bila zavrnjena ponudba tožeče stranke v okviru razpisa v zvezi z razširitvijo in posodobitvijo zgradbe KAD v Luxembourgu (UL 2008, S 193-254240)

Izrek

1)

Postopek se ustavi.

2)

Evropskemu parlamentu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 44, 21.2.2009.