20.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 141/41


Sklep Sodišča prve stopnje z dne 22. aprila 2009 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter in drugi proti Svetu

(Zadeva T-217/08) (1)

(„Ničnostna tožba - Uredba (ES) št. 248/2008 - Sistem mlečnih kvot - Zvišanje nacionalnih mlečnih kvot - Neobstoj posamične zadevnosti - Nedopustnost“)

2009/C 141/86

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV (Bonn, Nemčija); Romuald Schaber (Petersthal, Nemčija); Stefan Mann (Eberdorfergrund, Nemčija); in Walter Peters (Körchow, Nemčija) (zastopnika: W. Renner in O. Schniewind, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Moore in Z. Kupčová, zastopnika)

Intervenientka v podporo tožečim strankam: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: H. Tserepa-Lacombe in M. Vollkommer, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti Uredbe Sveta (ES) št. 248/2008 z dne 17. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede nacionalnih kvot za mleko (UL L 76, str. 6).

Izrek

1.

Tožba se zavrže.

2.

Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, Romualdu Schaberju, Stefanu Mannu in Walterju Petersu se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov, ki jih je priglasil Svet.

3.

Komisiji se naloži plačilo svojih stroškov.


(1)  UL C 209, 15.8.2008.