20.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 141/41


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. maja 2009 — ars Parfum Creation & Consulting proti UUNT (Oblika stekleničke za parfum)

(Zadeva T-104/08) (1)

(„Znamka Skupnosti - Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti - Oblika stekleničke za parfum - Absolutni razlog za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Obveznost obrazložitve - Členi 7(1)(b), 73 in 74(1) Uredbe (ES) št. 40/94“)

2009/C 141/84

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: ars Parfum Creation & Consulting GmbH (Köln, Nemčija) (zastopnika: A. Späth in G. Hasselblatt, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: R. Pethke, zastopnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. novembra 2007 (zadeva R 1656/2006-1) v zvezi z registracijo tridimenzionalnega znaka v obliki stekleničke za parfum kot znamke Skupnosti.

Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

ars Parfum Creation & Consulting GmbH se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 107, 26.4.2008.