7.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 267/20


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. septembra 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Social de Madrid – Španija) – Francisco Vicente Pereda proti Madrid Movilidad SA

(Zadeva C-277/08) (1)

(Direktiva 2003/88/ES - Organizacija delovnega časa - Pravica do plačanega letnega dopusta - Odsotnost z dela zaradi bolezni - Sovpadanje letnega dopusta in odsotnosti z dela zaradi bolezni - Pravica izrabiti letni dopust v drugem obdobju)

2009/C 267/35

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Francisco Vicente Pereda

Tožena stranka: Madrid Movilidad SA

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Juzgado de lo Social de Madrid – Razlaga člena 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 229, str. 9) - Delavec, odsoten z dela zaradi bolezni v obdobju letnega dopusta, ki ga določi podjetje, zaradi nesreče pri delu, ki se je zgodila pred letnim dopustom – Pravica delavca, da izrabi letni dopust v drugem obdobju.

Izrek

Člen 7(1) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim določbam ali kolektivnim pogodbam, v katerih je določeno, da delavec, ki je odsoten z dela zaradi bolezni med obdobjem letnega dopusta, določenega z načrtom dopustov v podjetju, v katerem je zaposlen, ko se vrne na delo, nima pravice do izrabe letnega dopusta v drugem obdobju, kot je bilo prvotno določeno, oziroma če to možnost ima, da je ne more izkoristiti zunaj ustreznega referenčnega obdobja.


(1)  UL C 223, 30.8.2008.