26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/50


Pritožba, ki jo je 30. novembra 2007 vložil Nikos Giannopoulos zoper sodbo, ki jo je 20. septembra 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-111/06, Nikos Giannopoulos proti Svetu

(Zadeva T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgija) (zastopnika: S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi pritožnice:

razglasiti dopustnost te pritožbe;

razvljaviti sodbo, ki jo je 20. septembra 2007 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-111/06;

ugoditi zahtevkom za razglasitev ničnosti in plačilo odškodnine, ki jih je uveljavljala tožeča stranka na prvi stopnji;

toženi stranki na prvi stopnji naložiti celotne stroške, ki se nanašajo na ničnostno tožbo in pritožbo.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev pritožbe pritožnica navaja razloge, ki se nanašajo na pomanjkljivo obrazložitev in očitne napake pri presoji v odgovoru, ki ga je Sodišče za javne uslužbence podalo glede prvega tožbenega razloga v zvezi s kršitvijo člena 31(2) Statuta, ki ga je pritožnica uveljavljala v okviru postopka na prvi stopnji.