26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/49


Tožba, vložena 29. novembra 2007 – Francija proti Komisiji

(Zadeva T-432/07)

(2008/C 22/92)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in A.-L. During, zastopnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije 2007/647/ES z dne 3. oktobra 2007 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti (1) naj se razglasi za nično, kolikor izključuje določene odhodke tožeče stranke v korist organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave v finančnih letih od 2003 do 2004;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka zahteva razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe, ker naj bi Komisija napačno razlagala in uporabila člen 11 Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 (2), s tem ko je štela, da francoska vlada ni upoštevala pogojev, določenih v tej določbi, za pripoznanje organizacij proizvajalcev sadja in zelenjave.


(1)  Notificirano pod dokumentarno številko C (2007) 4477, UL L 261, str. 28.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (UL L 297, str. 1).