Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. decembra 2009 – Komisija proti Združenemu kraljestvu

(Zadeva C-390/07)

„Neizpolnitev obveznosti države – Okolje – Direktiva 91/271/EGS – Čiščenje komunalne odpadne vode – Člen 3(1) in (2), člen 5, od (1) do (3) in (5), ter prilogi I in II – Prvotna neopredelitev občutljivih območij – Pojem ‚evtrofikacija‘ – Merila – Dokazno breme – Upoštevni datum za preizkus dokazov – Izpolnjevanje obveznosti zbiranja – Strožje obravnavanje izpustov na občutljivih območjih“

1.                     Okolje – Čiščenje komunalne odpadne vode – Direktiva 91/271 – Prepoznanje območij, občutljivih za evtrofikacijo – Evtrofikacija – Pojem (Direktiva Sveta 91/271, člena 2, točka 11, in 5(1)) (Glej točke od 26 do 29, od 33 do 38.)

2.                     Okolje – Čiščenje komunalne odpadne vode – Direktiva 91/271 – Prepoznanje območij, občutljivih za evtrofikacijo – Obveznost držav članic, da zberejo podatke za to določitev (členi 10 ES, 211 ES in 226 ES; Direktiva Sveta 91/271, člen 5(1) in priloga II) (Glej točke 32, 39, od 42 do 46, 355.)

3.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Preizkus utemeljenosti, ki ga opravi Sodišče – Upoštevni položaj – Stanje po izteku roka, določenega v obrazloženem mnenju (člen 226 ES; Direktiva Sveta 91/271, člen 5(1), priloga II, točka a)) (Glej točke od 50 do 63.)

4.                     Okolje – Čiščenje komunalne odpadne vode – Direktiva 91/271 – Strožje obravnavanje izpustov komunalnih odpadnih voda iz aglomeracij z več kot 10.000 PE (Direktiva Sveta 91/271, člen 5(2), (3) in (5), ter priloga I, točka B) (Glej točki 347, 357 in točko 1 izreka.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Člen 3(1) in (2), člen 5, od (1) do (3) in (5), ter Priloga II Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, str. 40) – Nedoločitev nekaterih območij, ki bi morala biti opredeljena kot občutljiva območja glede evtrofikacije ter neizvajanje strožjega obravnavanja izpustov komunalnih odpadnih voda iz aglomeracij z več kot 10.000 PE na občutljiva območja oziroma območja, ki bi morala biti opredeljena kot občutljiva.

Izrek

1)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska s tem, da ni strožje obravnavalo izpustov komunalne odpadne vode iz Craigavona (čistilni napravi Ballynacor in Bullay’s Hill) ter iz Magherafelta, ni izpolnilo obveznosti iz člena 5(2), (3) in (5), Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode.

2)

Tožba se v preostalem zavrne.

3)

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska.

4)

Portugalska republika nosi svoje stroške.