Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. aprila 2009 – Komisija proti Belgiji

(Zadeva C-292/07)

„Neizpolnitev obveznosti države – Javna naročila – Direktiva 2004/18/ES – Postopki za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev – Nepravilen ali nepopoln prenos – Neopravljen prenos v predpisanem roku“

1.                     Akti institucij – Direktive – Izvršitev s strani držav članic (člen 249, tretji odstavek, ES; Direktiva Sveta 2004/18) (Glej točke od 68 do 70, 120 in 122.)

2.                     Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti – Preizkus utemeljenosti, ki ga opravi Sodišče – Upoštevni položaj – Stanje po izteku roka, določenega v obrazloženem mnenju (člen 226 ES) (Glej točke 100, 155 in 166.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje vseh predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, str. 114), v predpisanem roku

Izrek

1)

Kraljevina Belgija s tem, da ni sprejela vseh predpisov, potrebnih za prenos ali za popoln in/ali pravilen prenos členov 1(2)(b) v povezavi s Prilogo I, 9(1), drugi stavek, in (8)(a)(i) in (iii), 23(2), 30, od (2) do (4), 31(1)(c), 38(1), 43, prvi odstavek, točka (d), 44(2), drugi pododstavek, (3) in (4), 46, prvi odstavek, 48(2)(f), 55(1), drugi pododstavek, točki (d) in (e), in (3), 67(2), drugi in tretji pododstavek, 68(a), prvi pododstavek, 72 in 74(1) Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2083/2005 z dne 19. decembra 2005, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2)

V preostalem se tožba zavrne.

3)

Kraljevini Belgiji se naloži plačilo stroškov.