4.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/3


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 12. februarja 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

(Zadeva C-45/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Členi 10 ES, 71 ES in 80(2) ES - Pomorska varnost - Nadzor ladij in pristanišč - Mednarodni sporazumi - Pristojnosti Skupnosti in držav članic)

(2009/C 82/04)

Jezik postopka: grščina

Stranke

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister in I. Zervas, zastopniki)

Tožena stranka: Helenska republika (zastopnici: A. Samoni-Rantou in S. Chala, zastopnici)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnika: I. Rao, zastopnica, skupaj z D. Andersonom, QC)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov 10, 71 in 80(2) Pogodbe ES – Predložitev predloga na področju, ki spada v izključno zunanjo pristojnost Skupnosti, mednarodni organizaciji – Pomorska varnost – Predlog za nadzor skladnosti ladij in pristanišč z zahtevami iz poglavja XI-2 Konvencije SOLAS in Kodeksa ISPS

Izrek

1)

Helenska republika s tem, da je Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) predložila predlog (MSC 80/5/11) za nadzor skladnosti ladij in pristanišč z zahtevami iz poglavja XI-2 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, ki je bila sprejeta v Londonu 1. novembra 1974, in Mednarodnega kodeksa o zaščiti ladij in pristanišč, ni izpolnila svojih obveznosti iz členov 10 ES, 71 ES in 80(2) ES.

2)

Helenski republiki se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 82, 14.4.2007.