26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/13


Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 29. novembra 2007 – Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-6/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2002/74/ES - Varstvo delavcev - Plačilna nesposobnost delodajalca)

(2008/C 22/25)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Enegren in R. Vidal Puig, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnik: F. Diéz Moreno, zastopnik)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Nesprejetje predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2002/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L 270, str. 10).

Izrek

1)

Kraljevina Španija s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2002/74/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive Sveta 80/987/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2)

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 56, 10.3.2007.