Sodba Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 15. novembra 2007 – Enercon proti UUNT (Pretvornik za energijo vetra)

(Zadeva T-71/06)

„Znamka Skupnosti – Tridimenzionalna znamka Skupnosti v obliki okrova rotorja pretvornika za energijo vetra – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) in (3) Uredbe (ES) št. 40/94“

Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka (Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(b)) (Glej točki 26 in 31.)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. novembra 2005 (zadeva R 179/2005-2), s katero je bila zavrnjena registracija tridimenzionalne znamke (del pretvornika za energijo vetra v obliki žoge za ameriški nogomet) kot znamke Skupnosti.

Podatki v zvezi z zadevo

Prijavitelj znamke Skupnosti:

Enercon GmbH

Zadevna znamka Skupnosti:

tridimenzionalna znamka v obliki okrova rotorja pretvornika za energijo vetra za proizvode iz razreda 7 – št. 2496743

Odločba preizkuševalca:

zavrnitev registracije

Odločba odbora za pritožbe:

zavrnitev pritožbe


Izrek

 

Tožba se zavrne.

 

Enercon GmbH se naloži plačilo stroškov.