Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 9. julija 2008 – Audi proti UUNT (Vorsprung durch Technik)

(Zadeva T-70/06)

„Znamka Skupnosti – Prijava besedne znamke Skupnosti Vorsprung durch Technik – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 – Delna zavrnitev registracije preizkuševalca –Pravica do izjave“

Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka (Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(b)) (Glej točke od 41 do 46.)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 16. decembra 2005 (zadeva R 237/2005-2), s katero je bila delno zavrnjena pritožba zoper odločbo preizkuševalca, ki je zavrnil registracijo besedne znamke Vorsprung durch Technik za proizvode in storitve iz razredov 9, 12, 14, 25, 28, od 37 do 40 in 42.

Podatki o zadevi

Prijavitelj znamke Skupnosti:

Audi AG

Zadevna znamka Skupnosti:

besedna znamka Vorsprung durch Technik za proizvode in storitve iz razredov 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, od 35 do 43 in 45 – prijava št. 3016292

Odločba preizkuševalca:

delna zavrnitev prijave

Odločba odbora za pritožbe:

delna zavrnitev pritožbe


Izrek

1)

Tožba se zavrne.

2)

Audi AG nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).