18.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 167/9


Sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. junija 2009 — Komisija proti Burie Onderzoek en advies

(Zadeva T-179/06) (1)

(„Arbitražna klavzula - Pogodba, sklenjena v okviru programa RACE II in posebnega programa na področju telematskih aplikacij skupnega interesa - Vračilo enega dela izvršenih predplačil - Pristojnost Sodišča prve stopnje - Delna nedopustnost - Načelo dobrega upravljanja - Nasprotna tožba“)

2009/C 167/19

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: sprva A. Weimar in L. Escobar Guerrero, nato W. Roels, zastopniki, skupaj z W. Rupert, odvetnik)

Tožena stranka: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade, Nizozemska) (zastopnika: I. van den Berge in A. Appelman, odvetnika)

Predmet

Tožba na podlagi arbitražne klavzule v smislu člena 238 ES, s katero naj se Burie Onderzoek en Advies BV naloži vračilo enega dela predplačil, ki jih je Skupnost izvršila na podlagi dveh pogodb o financiranju na področju napredne komunikacijske tehnologije v Evropi in telematskih aplikacij, ter plačilo zamudnih obresti.

Izrek

1.

Tožba o vračilu predplačil, ki jih je Komisija izvršila na podlagi pogodbe Barbara (Broad Range of Community Based Telematics Applications in Rural Areas) s sklicevanjem na „Projet R 2022“, se zaradi očitne nepristojnosti Sodišča prve stopnje zavrže kot nedopustna v delu, kjer se nanaša na Burie Onderzoek en Advies BV.

2.

Burie Onderzoek en Advies se na podlagi pogodbe Telepromise (Telematics to Provide for Missing Services) s sklicevanjem na „Projet UR 1028“ naloži, da Komisiji plača glavnico v znesku 109 535,62 evrov in zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki velja na Nizozemskem, od 31. avgusta 2001 do vračila dolga v celoti.

3.

Nasprotna tožba Burie Onderzoek en Advies se zavrne.

4.

Vsaka stranka nosi plačilo svojih stroškov.


(1)  UL C 224, 16.9.2006.