Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. aprila 2009 – Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret proti Svetu in Komisiji

(Zadeva C-255/06 P-REV)

„Postopek – Predlog za obnovo postopka – Predlog glede sklepa, sprejetega na podlagi člena 119 Poslovnika – Pogoji – Pritožba – Novo dejstvo – Nedopustnost“

1.                     Postopek – Izpodbijanje sodbe – Predlog, ki se nanaša na sklep, s katerim je bila pritožba zavržena kot očitno nedopustna in neutemeljena – Dopustnost (Statut Sodišča, člen 44; Poslovnik Sodišča, člen 119) (Glej točko 15.)

2.                     Postopek – Izpodbijanje sodbe – Pogoji za dopustnost predloga – Novo dejstvo – Pojem (Statut Sodišča, člen 44; Poslovnik Sodišča, člen 119) (Glej točke 16, 19 in 20.)

3.                     Postopek – Izpodbijanje sodbe – Pogoji za dopustnost predloga (Poslovnik Sodišča, člena 98 in 99(1)) (Glej točke od 22 do 24 in 26.)

Predmet

Predlog za obnovo postopka, v katerem je bilo odločeno s sklepom Sodišča (drugi senat) z dne 5. julija 2007 v zadevi C‑255/06 P – Delno zavrženje pritožbe, vložene zoper sodbo Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 30. marca 2006, kot očitno nedopustne in njena delna zavrnitev kot očitno neutemeljene

Izrek

1)

Predlog za obnovo postopka družbe Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ se zavrže.

2)

Družbi Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ se naloži plačilo stroškov.