Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. septembra 2007 – Nestlé proti UUNT

(Zadeva C‑193/06 P)

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 8(1)(b) – Figurativna znamka, ki vsebuje besedo ‚QUICKY‘ – Ugovor imetnika prejšnjih nacionalnih besednih znamk QUICKIES – Verjetnost zmede – Celovita presoja“

Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b)) (Glej točke 34, 35, 46, 47 in 76.)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 22. februarja 2006 v zadevi Nestlé proti UUNT, intervenient: Quick restaurants SA (T-74/04), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo na razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. decembra 2003 (zadeva R 922/2001-2) glede postopka z ugovorom med Société des produits Nestlé SA in Quick restaurants SA.

Izrek

 

Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 22. februarja 2006 v zadevi Nestlé proti UUNT – Quick (QUICKY) (T-74/04) se razveljavi v delu, v katerem Sodišče prve stopnje v nasprotju s členom 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti ni upoštevalo vidne podobnosti zadevnih znakov, ampak njun celotni vtis.

 

V preostalem se tožba zavrne.

 

Zadeva se vrne Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti.

 

Odločitev o stroških se pridrži.