30.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/6


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. julija 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Employment Tribunal – Združeno kraljestvo) – S. Coleman proti Attridge Law, Steve Law

(Zadeva C-303/06) (1)

(Socialna politika - Direktiva 2000/78/ES - Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu - Členi 1, 2(1), (2)(a) in (3) ter 3(1)(c) - Neposredna diskriminacija na podlagi invalidnosti - Nadlegovanje, povezano z invalidnostjo - Odpoved delovnega razmerja zaposlenemu, ki ni invalid, vendar ima invalidnega otroka - Vključitev - Dokazno breme)

(2008/C 223/08)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Employment Tribunal

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: S. Coleman

Toženi stranki: Attridge Law, Steve Law

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Employment Tribunal – Razlaga členov 1 ter 2(2)(a) in (3) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, str. 16)– Obseg pojma invalidnosti – Možnost, da se ga razširi na osebo, ki je tesno povezana z invalidno osebo in je bila diskriminirana zaradi te povezave – Delavka, ki sama skrbi za invalidnega otroka.

Izrek

1.

Direktivo Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu ter zlasti njena člena 1 ter 2(1) in (2)(a) je treba razlagati tako, da prepoved neposredne diskriminacije, ki je z njimi določena, ni omejena le na invalidne osebe. Če delodajalec obravnava zaposlenega, ki ni invalid, manj ugodno, kakor je, je bil ali bi bil obravnavan drug zaposleni v primerljivem položaju, in če se dokaže, da se tega zaposlenega obravnava manj ugodno zaradi invalidnosti njegovega otroka, kateremu nudi bistveni del oskrbe, ki jo ta potrebuje, se s takšnim obravnavanjem krši prepoved neposredne diskriminacije iz navedenega člena 2(2)(a).

2.

Direktivo 2000/78 in zlasti njena člena 1 ter 2(1) in (3) je treba razlagati tako, da prepoved nadlegovanja, ki je z njimi določena, ni omejena le na invalidne osebe. Če se dokaže, da je nezaželeno ravnanje, ki je element nadlegovanja, zoper zaposlenega, ki ni invalid, povezano z invalidnostjo njegovega otroka, kateremu nudi bistveni del oskrbe, ki jo ta potrebuje, se s takšnim ravnanjem krši prepoved nadlegovanja iz navedenega člena 2(3).


(1)  UL C 237, 30.9.2006.