26.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/6


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2007 – Rafael de Bustamante Tello proti Svetu Evropske unije

(Zadeva C-10/06 P) (1)

(Pritožba - Uradniki - Osebni prejemki - Izselitveni dodatek - Pogoj, določen s členom 4(1)(a), druga alinea, Priloge VII h Kadrovskim predpisom - Pojem „del[o] za drugo državo“)

(2008/C 22/11)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Rafael de Bustamante Tello (zastopniki: R. García-Gallardo, D. Domínguez Pérez in A. Sayagués Torres, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije (zastopnika: M. Sims in D. Canga Fano, zastopnika)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Bustamante Tello proti Svetu, T-368/03, s katero je bila zavrnjena tožba za razglasitev ničnosti odločbe Sveta z dne 28. julija 2003, s katero je bil pritožniku zavrnjen izselitveni dodatek iz člena 4 Priloge VIII Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih Skupnosti ter z njim povezana nadomestila oziroma dodatki.

Izrek

1)

Pritožba se zavrne.

2)

R. de Bustamante Telloju se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 60, 11.3.2006.