Keywords
Summary

Keywords

1. Približevanje zakonodaj – Postopki oddaje javnih naročil za gradnje – Direktiva 93/37 – Javna naročila za gradnje – Pojem

(Direktiva Sveta 93/37, člen 1(a))

2. Približevanje zakonodaj – Postopki oddaje javnih naročil za gradnje – Direktiva 93/37 – Področje uporabe

(Direktiva Sveta 93/37, člen 6)

3. Približevanje zakonodaj – Postopki oddaje javnih naročil za gradnje – Direktiva 93/37 – Področje uporabe

(Direktiva Sveta 93/37, člen 1(a))

Summary

1. Pogodba, s katero prvi naročnik drugemu naročniku zaupa izvedbo gradnje, pomeni javno naročilo gradenj v smislu člena 1(a) Direktive 93/37 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje, ne glede na to, ali je določeno, da prvi naročnik je ali bo postal lastnik celotne gradnje ali njenega dela.

(Glej točko 47 in točko 1 izreka.)

2. Za določitev vrednosti naročila za namene člena 6 Direktive 93/37 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje je treba upoštevati skupno vrednost naročila gradenj s stališča morebitnega ponudnika, kar ne zajema le vseh zneskov, ki jih bo moral plačati naročnik, ampak tudi vse prihodke, ki izvirajo od tretjih oseb.

(Glej točko 57 in točko 2 izreka.)

3. Naročnik ni oproščen izvedbe postopkov oddaje javnih naročil gradenj, ki so določeni v Direktivi 93/37 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje, zato ker je mogoče v skladu z nacionalnim pravom tako pogodbo skleniti le z nekaterimi pravnimi osebami, ki so same naročniki in bodo morale oddajo morebitnih nadaljnjih naročil izvesti po navedenih postopkih.

(Glej točko 68 in točko 3 izreka.)