Sodba sodišča (peti senat) z dne 12. januarja 2006 – Komisija proti Finski

(Zadeva C 107/05)

„Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2003/87/ES – Neopravljen prenos v predpisanem roku“

Države članice – Obveznosti – Izvrševanje direktiv – Neizpodbijana neizpolnitev (člen 226 ES) (Glej točko 5.)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Neopravljen prenos Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES v predpisanem roku (UL L 275, str. 32)

Izrek

1)

Republika Finska s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES – kar zadeva območje Åland –, ni izpolnila obveznosti iz te direktive.

2)

Republiki Finski se naloži plačilo stroškov.