23.1.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 23/19


Obvestilo o uporabi sistema registriranih izvoznikov Evropske unije s strani Slonokoščene obale in Madagaskarja na podlagi Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Slonokoščeno obalo oziroma Začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Južno Afriko

(2023/C 23/04)

To obvestilo se izda v vednost carinskim organom, uvoznikom in gospodarskim subjektom, ki sodelujejo pri uvozu izdelkov s poreklom iz:

Slonokoščene obale na podlagi Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Slonokoščeno obalo (v nadaljnjem besedilu: vmesni SGP) ter

Madagaskarja na podlagi Začasnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU ter Vzhodno in Južno Afriko (v nadaljnjem besedilu: začasni SGP EU-ESA) v Evropsko unijo.

Slonokoščena obala je kot dopolnitev obvestila 2022/C 452/06 z dne 29. novembra 2022 uradno obvestila Evropsko komisijo, da so v skladu z okrožnico št. 2226/MBPE/DGD z dne 16. novembra 2022 izvozniki iz Slonokoščene obale registrirani v sistemu registriranih izvoznikov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: sistem REX). Zato so izdelki s poreklom iz Slonokoščene obale od 2. decembra 2022 pri uvozu v EU upravičeni do preferencialne tarifne obravnave na podlagi vmesnega SGP samo ob predložitvi izjave o poreklu, ki jo v skladu s členom 21 Protokola št. 1 sestavi:

(i)

izvoznik iz Slonokoščene obale, registriran v sistemu REX, ali

(ii)

kateri koli izvoznik iz Slonokoščene obale za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več tovorkov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR.

Po uradnem obvestilu Madagaskarja Odboru za carinsko sodelovanje iz začasnega SGP EU-ESA, s katerim se aktivira člen 18(3) Protokola 1 k začasnemu SGP EU-ESA (1), in brez poseganja v izjeme iz člena 18(2) in člena 29 Protokola 1 so izdelki s poreklom z Madagaskarja od 1. januarja 2023 ob uvozu v EU upravičeni do preferencialne tarifne obravnave na podlagi začasnega SGP EU-ESA samo ob predložitvi izjave na računu, ki jo v skladu s členom 23 Protokola 1 sestavi:

(i)

izvoznik z Madagaskarja, registriran v sistemu REX, ali

(ii)

kateri koli izvoznik z Madagaskarja za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več tovorkov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR.

Od tega datuma se za uvoz izdelkov s poreklom z Madagaskarja v EU prenehata uporabljati odstavka 1(a) in (b) člena 18.


(1)  Kakor je bil spremenjen s Sklepom Odbora SGP EU-ESA št. 1/2020 z dne 14. januarja 2020.