25.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/32


Sporočilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Obveznosti javne službe za redne zračne prevoze

(Besedilo velja za EGP)

(2022/C 448/06)

Država članica

Italija

Zadevne proge

Crotone–Rim Fiumicino in Rim Fiumicino–Crotone

Datum začetka veljavnosti obveznosti javne službe

26. marec 2023

Naslov, na katerem je mogoče dobiti besedilo in vse informacije in/ali dokumente o obveznosti javne službe

Dodatne informacije:

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

Via Giuseppe Caraci, 36

00157 Rim

ITALIJA

tel. +39 0644127190

ENAC,

Direzione Trasporto Aereo e Licenze

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Rim

ITALIJA

tel. +39 0644596247

Spletno mesto http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it

e-naslov: dg.ta@pec.mit.gov.it

osp@enac.gov.it