14.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/2


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Zadeva M.10540 – ECDC / HPIL / JV)

(Besedilo velja za EGP)

(2022/C 72/02)

Komisija se je 4. februarja 2022 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo bo razglasila za združljivo z notranjim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1). Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:

v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah, vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,

v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl) pod dokumentarno številko 32022M10540. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do prava EU.


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.