12.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 459/24


EVROPSKI INŠTITUT ZA INOVACIJE IN TEHNOLOGIJO

Objava zaključnih računov finančnega leta 2020

(2021/C 459/24)

Zaključni računi so v celoti objavljeni na naslednjem naslovu:

https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_-_2020_final_annual_accounts.docx_.pdf.pdf