15.10.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 418/24


Obvestilo Komisije v zvezi z uporabo Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu ali protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med pogodbenicami k tej konvenciji

(2021/C 418/12)

Za uporabo diagonalne kumulacije porekla med pogodbenicami (1) Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (2) (v nadaljnjem besedilu: konvencija) se zadevne pogodbenice prek Evropske komisije medsebojno obvestijo o pravilih o poreklu, ki veljajo v razmerju z drugimi pogodbenicami.

Treba je opozoriti, da se diagonalna kumulacija lahko uporablja le, če so pogodbenice končne izdelave in namembnega kraja sklenile sporazume o prosti trgovini, ki vsebujejo enaka pravila o poreklu, z vsemi pogodbenicami, ki so sodelovale pri pridobitvi statusa blaga s poreklom, tj. z vsemi pogodbenicami, iz katerih uporabljeni materiali izvirajo. Materiali s poreklom iz pogodbenice, ki s pogodbenicami končne izdelave in/ali namembnega kraja ni sklenila sporazuma, se obravnavajo kot materiali brez porekla. Posebni primeri so navedeni v pojasnjevalnih opombah, ki zadevajo pan-evro-mediteranske protokole o pravilih o poreklu (3).

Na podlagi obvestil, ki so jih pogodbenice predložile Evropski komisiji, priložene razpredelnice navajajo naslednje:

 

Razpredelnica 1 – poenostavljen pregled možnosti kumulacije na dan 1. avgusta 2021.

 

Razpredelnici 2 in 3 – datum, s katerim diagonalna kumulacija začne veljati.

V Razpredelnici 1 „X“ označuje obstoj sporazuma o prosti trgovini, ki je sklenjen med dvema partnericama in vsebuje pravila o poreklu, ki dovoljujejo kumulacijo na podlagi pan-evro-mediteranskega modela pravil o poreklu. Pri diagonalni kumulaciji, v kateri sodelujejo 3 partnerice (A, B in C), je treba „X“ vnesti v polja, ki se nanašajo na A–B, B–C in A–C („X“ je treba vnesti trikrat). Vendar pri diagonalni kumulaciji obstajajo nekatere izjeme. V takih primerih bosta na izjeme, ki jih je treba upoštevati, opozorili oznaki (1), (2) ali (*) ob „X“.

V Razpredelnici 2 se navedeni datumi nanašajo na:

začetek uporabe diagonalne kumulacije na podlagi člena 3 Dodatka I h konvenciji, če se zadevni sporazum o prosti trgovini sklicuje na konvencijo. V tem primeru se pred datumom nahaja „(C)“;

začetek uporabe protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo, priloženih zadevnemu sporazumu o prosti trgovini, pa v drugih primerih.

Datumi iz Razpredelnice 3 se nanašajo na začetek uporabe protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo in so priloženi sporazumom o prosti trgovini med EU, Turčijo in državami, udeleženimi v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu EU. Kadar se na konvencijo sklicuje sporazum o prosti trgovini med pogodbenicami iz te razpredelnice, se v Razpredelnico 2 doda datum, pred katerim se nahaja „(C)“.

Opozoriti je treba tudi, da so materiali s poreklom iz Turčije, ki jih zajema carinska unija EU-Turčija, lahko vključeni kot materiali s poreklom za namen diagonalne kumulacije med Evropsko unijo in državami, ki sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in za katere velja protokol o poreklu.

Oznake za pogodbenice iz razpredelnic so navedene spodaj.

Evropska unija

EU

Države Efte:

Islandija

IS

Švica (vključno z Lihtenštajnom) (4)

CH (+ LI)

Norveška

NO

Ferski otoki

FO

Države, vključene v barcelonski proces:

Alžirija

DZ

Egipt

EG

Izrael

IL

Jordanija

JO

Libanon

LB

Maroko

MA

Zahodni breg in Gaza

PS

Sirija

SY

Tunizija

TN

Turčija

TR

Države, vključene v stabilizacijsko-pridružitveni proces EU:

Albanija

AL

Bosna in Hercegovina

BA

Severna Makedonija

MK

Črna gora

ME

Srbija

RS

Kosovo (*)

KO

Republika Moldavija

MD

Gruzija

GE

Ukrajina

UA

To obvestilo nadomesti obvestilo 2020/C 322/03 (UL C 322, 30.9.2020, p. 3).

Razpredelnica 1

Poenostavljen pregled možnosti diagonalne kumulacije v pan-evro-mediteranskem območju na dan 1. avgusta 2021

 

 

Države Efte

 

Države, vključene v barcelonski proces

 

Države, vključene v stabilizacijsko-pridružitveni proces EU

 

 

 

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH(+LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (5)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X (*1)

X (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X (*1)

X

X (6)

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


Razpredelnica 2

Začetek uporabe pravil o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo v pan-evro-mediteranskem območju

 

 

Države Efte

 

Države, vključene v barcelonski proces

 

Države, vključene v stabilizacijsko-pridružitveni proces EU

 

 

 

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

EU

 

1.1.2006

(C)1.2.2016

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C) 1.3.2016

 

1.8.2006

 (7)

(C) 1.5.2015

(C) 9.12.2016

(C) 1.4.2016

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.12.2016

(C) 1.6.2018

(C) 1.1.2019

CH

(+LI)

1.1.2006

(C) 1.2. 2016

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.6.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.9.2012

1.2.2016

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.3.2006

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.10.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.8.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.11.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C) 1.3.2016

1.5.2016

1.5.2016

1.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)) 26.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

(C)) 26.03.2021

1.1.2007

1.7.2005

 

(C) 3.05.2021

(C) 1.08.2021

1.9.2019

(C) 1.06.2021

( C) 1.8.2018

(C) 1.6.2019

(C) 1.10.2017

(C) 29.04.2021

 

AL

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 3.05.2021

 

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

BA

(C) 9.12.2016

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.08.2021

(C) 1.2.2015

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

 

KO

(C) 1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

ME

(C) 1.2.2015

(C) 1.9.2012

(C) 1.10.2012

(C) 1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.06.2021

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

MK

(C) 1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

RS

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

 

 

MD

(C) 1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

(C)1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018

(C) 1.5.2018

(C) 1.9.2017

(C) 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 29.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

UA

(C) 1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

 


Razpredelnica 3

Začetek uporabe protokolov o pravilih o poreklu, ki določajo diagonalno kumulacijo med Evropsko unijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovom, Severno Makedonijo, Srbijo ter Turčijo

 

EU

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1. 2007

1.7. 2008

1.4. 2016

1.1. 2007

1.1. 2008

8.12. 2009

 (8)

AL

1.1. 2007

 

22.11. 2007

1.4. 2014

26.7. 2007

26.7. 2007

24.10. 2007

1.8. 2011

BA

1.7. 2008

22.11. 2007

 

1.4. 2014

22.11. 2007

22.11. 2007

22.11. 2007

14.12. 2011

KO

1.4. 2016

1.4. 2014

1.4. 2014

 

1.4. 2014

1.4. 2014

1.4. 2014

1.9. 2019

MK

1.1. 2007

26.7. 2007

22.11. 2007

1.4. 2014

 

26.7. 2007

24.10. 2007

1.7. 2009

ME

1.1. 2008

26.7. 2007

22.11. 2007

1.4. 2014

26.7. 2007

 

24.10. 2007

1.3. 2010

RS

8.12. 2009

24.10. 2007

22.11. 2007

1.4. 2014

24.10. 2007

24.10. 2007

 

1.9. 2010

TR

 (8)

1.8. 2011

14.12. 2011

1.9. 2019

1.7. 2009

1.3. 2010

1.9. 2010

 


(1)  Pogodbenice so Evropska unija, Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Egipt, Ferski otoki, Gruzija, Islandija, Izrael, Jordanija, Kosovo (v skladu z resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244(1999)), Libanon, Severna Makedonija, Republika Moldavija, Črna gora, Maroko, Norveška, Srbija, Švica (vključno z Lihtenštajnom), Sirija, Tunizija, Turčija, Ukrajina ter Zahodni breg in Gaza.

(2)  UL L 54, 26.2.2013, str. 4.

(3)  UL C 83, 17.4.2007, str. 1.

(4)  Švica in Kneževina Lihtenštajn tvorita carinsko unijo.

(*)  To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(*1)  Diagonalna kumulacija med Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovom, Severno Makedonijo, Srbijo ter Turčijo je možna. Ne glede na to glej Razpredelnico 3 glede možnosti diagonalne kumulacije med Evropsko unijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovom, Severno Makedonijo, Srbijo ter Turčijo.

(5)  Datum začetka uporabe za blago, ki ga zajema carinska unija EU-Turčija, je 27. julij 2006.

 

Datum začetka uporabe za kmetijske proizvode je 1. januar 2007 (kumulacija se ne uporablja z MD in GE).

 

Datum začetka uporabe za izdelke iz premoga in jekla je 1. marec 2009 (kumulacija se ne uporablja z MD in GE).

(6)  Za izdelke:

iz poglavij 1 do 24 harmoniziranega sistema poimenovanj in šifrskih oznak blaga; ter

iz Priloge 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Turčijo in Gruzijo se lahko kumulacija porekla uporablja le pri poreklu iz Republike Turčije in Gruzije.

(7)  Datum začetka uporabe za blago, ki ga zajema carinska unija EU-Turčija, je 27. julij 2006.

 

Datum začetka uporabe za kmetijske proizvode je 1. januar 2007.

 

Datum začetka uporabe za izdelke iz premoga in jekla je 1. marec 2009.

(8)  Datum začetka uporabe za blago, ki ga zajema carinska unija EU-Turčija, je 27. julij 2006. Se ne uporablja za kmetijske proizvode ter za izdelke iz premoga in jekla.