Bruselj, 23.3.2021

COM(2021) 134 final

SPOROČILO KOMISIJE SVETU EMPTY
o umiku


Predloga Komisije za SKLEP SVETA o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) z razširitvijo možnosti pristopa na Kraljevino Maroko (COM(2020) 770 final z dne 30. novembra 2020)

in

Predloga Komisije za SKLEP SVETA o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) z razširitvijo možnosti pristopa na Kraljevino Maroko (COM(2020) 769 final z dne 30. novembra 2020)

OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Komisija obvešča Svet, da umika predloga, ki sta bila Svetu predložena 30. novembra 2020:

·Predlog Komisije za sklep Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) z razširitvijo možnosti pristopa na Kraljevino Maroko (COM(2020) 770 final);

·Predlog Komisije za sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi Sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (Sporazum Interbus) z razširitvijo možnosti pristopa na Kraljevino Maroko (COM(2020) 769 final).

Do teh umikov je prišlo zaradi verbalne note z dne 8. januarja 2021, s katero je Kraljevina Maroko sporočila, da ne bo pripravljena podpisati in skleniti navedenega protokola.

Zato sta predloga postala brezpredmetna in bi ju bilo treba umakniti.