9.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 123/82


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotovitev osnovne letalske povezljivosti po koncu prehodnega obdobja iz Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

(COM(2020) 827 final – 2020/0363 (COD))

(2021/C 123/15)

Zaprosili

Svet Evropske unije, 11. 12. 2020

Evropski parlament, 14. 12. 2020

Pravna podlaga

člen 100(2) in člen 304 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Pristojna strokovna skupina

strokovna skupina za promet, energijo, infrastrukturo in informacijsko družbo

Datum sprejetja mnenja na plenarnem zasedanju

27. 1. 2021

Št. plenarnega zasedanja

557

Rezultat glasovanja

(za/proti/vzdržani)

mnenje sprejeto soglasno

Odbor se v celoti strinja z vsebino predloga in nima nobenih pripomb, zato je na 557. plenarnem zasedanju 27. in 28. januarja 2021 (seja z dne 27. januarja) soglasno sklenil o tem predlogu podati pozitivno mnenje.

V Bruslju, 27. januarja 2021

Predsednica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Christa SCHWENG