1.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 39/16


Informativno obvestilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti

Sprememba obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov

(Besedilo velja za EGP)

(2019/C 39/10)

Država članica

Francija

Zadevne proge

Ajaccio–Pariz (Orly)

Ajaccio–Marseille

Ajaccio–Nica

Bastia–Pariz (Orly)

Bastia–Marseille

Bastia–Nica

Calvi–Pariz (Orly)

Figari–Pariz (Orly)

Calvi–Marseille

Calvi–Nica

Figari–Marseille

Figari–Nica

Prvotni datum začetka veljavnosti obveznosti javne službe

januar 1986

Datum začetka veljavnosti sprememb

25. marec 2020

Naslov, na katerem je mogoče dobiti besedilo in vse ustrezne informacije in/ali dokumentacijo v zvezi z obveznostjo javne službe

Sklepa korziške skupščine z dne 20. decembra 2018 in 31. januarja 2019 o odobritvi novih obveznosti javne službe, ki veljajo za redne zračne prevoze med Parizom (Orly), Marseillem in Nico na eni strani ter Ajacciojem, Bastio, Calvijem in Figarijem na drugi strani, in o sprejetju načela prenosa pooblastil javne službe za zračne povezave s Korziko (Délibération No 18/491-AC de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse)

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCIJA

Tel. +33 495237130

Faks +33 495201631

E-naslov: jf.santoni@otc-corse.fr