1.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 258/2


MNENJE SVETA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 25. julija 2019

o priporočilu Sveta o imenovanju predsednice Evropske centralne banke

(CON/2019/28)

(2019/C 258/02)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 16. julija 2019 prejela zahtevo predsednika Evropskega sveta za mnenje o priporočilu Sveta z dne 9. julija 2019 o imenovanju predsednice Evropske centralne banke (1).

Pristojnost Sveta ECB, da poda mnenje, izhaja iz člena 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Splošne pripombe

1.

Priporočilo Sveta, ki je bilo predloženo Evropskemu svetu in glede katerega poteka posvetovanje z Evropskim parlamentom in Svetom ECB, priporoča, da se Christine LAGARDE imenuje za predsednico ECB za mandat osmih let z učinkom od 1. novembra 2019.

2.

Svet ECB meni, da je predlagana kandidatka oseba, ki ima ugled in poklicne izkušnje na monetarnem ali bančnem področju, kot zahteva člen 283(2) Pogodbe.

3.

Svet ECB ne nasprotuje priporočilu Sveta, da se Christine LAGARDE imenuje za predsednico ECB.

V Frankfurtu na Majni, 25. julija 2019

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL C 235, 12.7.2019, str. 1.